Muzykoterapia Dziwnów

Muzyka jest motywatorem, który sprawia, że uczniowie chętniej nasuwają się oddziaływaniom terapeutycznym. Kiedy wpływ melodii, rytmu, pulsu, określonej barwy dźwięków i rząd ich głośności jest wydajny i kojący – jesteśmy do pracowania z muzykoterapią.

Muzykoterapia Pełczyce

Ta efektywna forma psychoterapii może pomóc podopiecznym dotkniętym wielorakimi zaburzeniami rozwojowymi, somatycznymi, psychosomatycznymi, kinestetyczno-ruchowymi, intelektualnymi czy społecznymi. W jaki metoda użyć tę szkołę w działalności z dzieckiem niepełnosprawnym?

Muzyka jako sposób terapeutycznego oddziaływania

Wśród nowoczesnych metod pracy z dzieckiem niepełnosprawnym jeszcze szerszą sławą napawa się muzykoterapia, która działa podopiecznym w eksplorowaniu świata. Terapia grą stanowi jakimś z wyjątków terapii kompleksowej liczącej na punktu ukierunkowanie ruchu, kształtowanie samoregulacji psychoruchowej, koncentracji uwagi, pamięci, myśli i wzrost orientacji czasoprzestrzennej. Ponadto, muzykoterapia umożliwia tłumienie neurotycznych elementów postaw lękowych, konstruktywne ukierunkowanie osobowości dziecka oraz rozbudzenie jego wrażliwości estetycznej.

zobacz również porównywarka cen lego

Muzykoterapia Pełczyce

Wpływ muzyki na układ człowieka

Muzykoterapia to linia psychoterapii wykorzystująca muzykę jako sposób stymulujący rozwój podopiecznego i regulujący jego wzięcie. Katarzyna Błaszkiewicz, absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz autorka programu Twórczych Zajęć Muzyczno-Plastycznych, wyjaśnia, iż w konstrukcjach tej formy wyróżniamy muzykoterapię receptywną (ukierunkowaną i nieukierunkowaną) i aktywną (ćwiczenia muzyczno-ruchowe i słuchowo-głosowe, improwizacje głosem, cechem natomiast na instrumentach perkusyjnych, psychodrama, pantomima).

Zajęcia z muzykoterapii stosowane w działalności z podopiecznym z niepełnosprawnością

Samą z linii oddziaływania terapeutycznego w działalności z dzieckiem z wadą jest koncert muzykoterapeutyczny. W trakcie takich miejsc podopieczny poddawany jest szeroko pojętej stymulacji polisensorycznej w zakresie słuchu, wzroku, dotyku, węchu i smaku. Dużą osobę w porządku spotkań terapeutycznych wykonują ćwiczenia motoryki młodej i aktywizacja dziecka w zasięgu kinestetyki. Koncerty muzykoterapeutyczne winnym stanowić montowane przy uwzględnieniu możliwości percepcji podopiecznego. Dla niemowlęcia z niepełnosprawnością sprzężoną takie miejsca przybierają formę działań na etapie zmysłowym.

Muzykoterapia Pełczyce

W praktyki terapeutycznej należy akcentować komunikacyjną rolę dźwięków organizowanych przez podopiecznych borykających się z sztukami w porozumiewaniu się. Warto mieć, że rytm, harmonika i melodyka nadają muzyce znaczenie ekspresyjne, zaś intensywność dźwięku, barwa i wibracje mają związek z emocjonalnym oddziaływaniem muzyki na mózg. Katarzyna Błaszkiewicz dodaje, że dużo aktywnym czynnikiem w muzyce jest rytm, który wraz z metrum i tempem kształtuje przebieg ładowań i wyładowań energetycznych, stymulując funkcje psychomotoryczne.

Źródło artykułu Rola muzykoterapii w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością

Muzykoterapia Pełczyce

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments